BTAG

Besluit Tarieven Ambtshandelngen Gerechtsdeurwaarders

Kosten

BTAG – Besluit Tarieven Ambtshandeling Gerechtsdeurwaarders

Een gerechtsdeurwaarder kan van een opdrachtgever de opdracht krijgen om een gerechtelijke procedure te starten (dagvaarden), of een vordering waarvoor reeds een titel beschikbaar is te innen. Vanaf dat moment kunnen er zogenaamde ambtshandelingen worden verricht; de tarieven hiervoor zijn wettelijk bepaald en staan in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Hieronder treft u een overzicht aan van de tarieven zoals die voor 2022 zijn vastgesteld.

 Excl. BTW  Incl. BTW
Dagvaarding € 104,02 € 125,86
Betekening titel € 114,77 € 138,87
Overbetekening diverse beslagen € 75,16 € 90,94
Beslag roerende zaken € 138,70 € 167,83
Beslag op safeloket € 186,25 € 225,36
Gerechtelijke inbewaargeving € 285,80 € 345,82
Aanplakking € 104,37 € 126,29
Executoriale verkoop € 365,10 € 441,77
Beslag op rechten € 274,48 € 332,12
Beslag aandelen op naam € 301,25 € 364,51
Beslag op periodieke betaling € 155,16 € 187,74
Beslag op niet-periodieke betaling € 221,00 € 267,41
Beslag onder schuldeiser € 184,01 € 222,65
Executie tot afgifte roerende zaken € 320,12 € 387,35
Beslag afgifte roerende zaken € 137,67 € 166,58
Beslag onroerende zaken € 190,53 € 230,54
Aanzegging overname executie onroerende zaken € 98,02 € 118,60
Ontruiming onroerende zaken € 272,76 € 330,04
Beslag op schepen € 420,01 € 508,21
Beslag op luchtvaartuigen € 420,01 € 508,21
Gijzeling € 317,03 € 383,61
Faillissementsoproeping € 83,42 € 100,94
Diverse aanzeggingen € 83,42 € 100,94
Beslag verhaal alimentatie € 138,70 € 167,83
Verklaring opheffing beslag onroerende zaak € 67,97 € 82,24
Opvolgende betekening € 32,46 € 39,28
Poging beslag roerende zaken € 65,33 € 79,05
Poging tot gijzeling € 127,74 € 154,57
Tijdsintensieve ambtshandeling bijstand getuigen € 15,24 € 18,32
Afwikkeling enkelvoudig derdenbeslag per maand € 13,43 € 16,25
Afwikkeling twee samenlopende derdenbeslagen per maand € 21,37 € 25,86
Per volgend beslag per maand € 7,96 € 9,63

Indien er onjuistheden en/of typefouten in bovenstaand overzicht staan is Geerlings & Hofstede niet aansprakelijk voor eventuele schade.