Meer aandacht, meer resultaat.

Home

Kosten: WIK en BTAG

WIK

Incassokosten (of: buitengerechtelijke kosten) zijn de vergoeding voor de incassowerkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder. Deze kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, maar die mag deze kosten doorberekenen aan de debiteur. De maximale hoogte van de door de debiteur te betalen incassokosten is geregeld in de Wet op de IncassoKosten (WIK). Hieronder kunt u een berekening van uw incassokosten maken.

BTAG

De kosten voor het uitbrengen van ambtelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan dagvaarding, betekening vonnis, beslaglegging) zijn vastgelegd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders, kortweg BTAG. In dit besluit zijn alle soorten ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder opgenomen met het bijbehorende tarief. Klik hier voor een volledig en actueel overzicht.

Reken zelf uw maximale incassokosten uit.

Vul de hoofdsom hieronder in en klik op 'berekenen'


Een vraag over de berekening van uw incassokosten?

Wij voorzien u graag van informatie