Meer aandacht, meer resultaat.

Home

Voor werkgevers

U heeft een verzoek om informatie ontvangen? Log hieronder direct in met uw inlog gegevens.

Inloggen werkgever online

Inkomsteninformatie online invullen

In Nederland is het voor gerechtsdeurwaarders mogelijk om beslag op inkomsten van een schuldenaar te leggen. Op grond van artikel 475g lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is een gerechtsdeurwaarder gerechtigd om informatie op te vragen bij werkgevers of uitkerende instanties waarvan het vermoeden bestaat dat deze periodieke betalingen verrichten of verschuldigd zijn. Indien u een dergelijk informatieverzoek heeft ontvangen bent u op grond van datzelfde artikel verplicht deze informatie te verschaffen. Omdat wij begrijpen dat dit een hoop van uw tijd vergt bieden wij u de mogelijkheid om de gevraagde informatie makkelijk online in te vullen. U bespaart dan tevens op portokosten!

Veelgestelde vragenIk heb een loonbeslag ontvangen voor een van mijn medewerkers. Wat moet ik nu doen?

Zodra het beslag is gelegd door de deurwaarder zal bij de eerstvolgende uitbetaling afgedragen moeten worden aan de deurwaarder. Bij het beslag treft u in tweevoud een formulier aan waarop u informatie kunt invullen omtrent het loon van uw medewerker. Eén exemplaar is voor uw eigen administratie en de andere kunt u naar de deurwaarder sturen.

Wat te doen als er meerdere beslagleggers zijn.

Als er meerdere deurwaarders zijn die beslag op het loon hebben gelegd kunt u de inhoudingen onveranderd blijven overmaken aan de eerste beslaglegger. U kunt op het beslagformulier aangeven welke deurwaarder als eerste beslag heeft gelegd. De deurwaarder die later beslag heeft gelegd zal de vordering bij de eerste beslaglegger ter verdeling indienen. Vanaf dat moment worden de inhoudingen die u aan de eerste beslaglegger overmaakt naar rato verdeeld. De eerste beslaglegger zal u op de hoogte houden van het verdere verloop van het beslag.

Moet het volledige loon aan de deurwaarder overgemaakt worden?

Nee. Uw werknemer heeft recht op een zogeheten beslagvrije voet. Deze staat vermeld op de beslagstukken die u van de deurwaarder heeft ontvangen. Alleen het deel wat uw werknemer netto boven de beslagvrije voet ontvangt moet aan de deurwaarder worden overgemaakt. Het kan zijn dat er nadat het beslag is gelegd op verzoek van uw werknemer een herberekening van deze beslagvrije voet wordt gemaakt. U ontvangt dan een verzoek van de deurwaarder om de beslagvrije voet aan te passen.

Valt een reiskostenvergoeding ook onder het beslag?

Nee. Als uw medewerker een reiskostenvergoeding ontvangt valt dit niet onder het beslag. Uw medewerker ontvangt in dat geval de beslagvrije voet + de reiskostenvergoeding.