Meer aandacht, meer resultaat.

Opdrachtgevers

Geerlings & Hofstede is een vaste en betrouwbare partner voor de overheid, lagere overheden en verschillende overheidsorganen. Wij verzorgen de betekening en tenuitvoerlegging van dwangbevelen op divers gebied, en vanzelfsprekend de inning van de betreffende gelden. Verder werken wij voor diverse geledingen van het Openbaar Ministerie inzake strafrecht- en vorderingskwesties.

CJIB

Het Centraal Justitieel Incassobureau (Leeuwarden) houdt zich bezig met het innen en incasseren van boetes ten laste van natuurlijke en rechtspersonen betreffende onder andere:

– verkeersovertredingen
– bestuursrechtelijke premies zorgverzekeringen
– strafbeschikkingen en
– bestuurlijke boetes.

De vorderingen die het CJIB niet zelf weet te innen worden, in de vorm van een dwangbevel, door Geerlings & Hofstede overgenomen. In bijna alle gevallen kan indien nodig een betalingsregeling  met ons kantoor worden getroffen, zodat de boete over een aantal maanden gespreid kan worden voldaan.

 

LDCR

Het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (te Utrecht) voert de bedrijfsvoeringstaken van alle gerechten en andere instanties van de Rechtspraak uit. Hiertoe behoort ook de inning van:

– griffierechten
– eigen bijdragen en
– proceskostenveroordelingen

De bij gebreke van betaling uitgevaardigde dwangbevelen komen ten laste van de procespartij zelf dan wel hun advocaat, rechtskundige, curator of bewindvoerder. Ook in deze gevallen kan, als daartoe aanleiding is, via een betalingsregeling in termijnen worden betaald.

Openbaar Ministerie

Wij werken voor Het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, de Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie bij de verschillende rechtbanken. Wij zijn gespecialiseerd in het leggen van:

– Pluk Ze-beslag (in het kader van ontnemingswetgeving)
– klassiek strafvorderlijk beslag (op specifieke voorwerpen)
– conservatoir verhaalsbeslag
– executoriaal verhaalsbeslag

Tevens betekenen we buitenlandse gerechtelijke stukken in het kader van bijvoorbeeld de EG-Betekeningsverordening en het Haags Betekeningsverdrag.

Meer weten over de mogelijkheden voor de incassoprocedure van uw onderneming?

Samen kijken we wat er mogelijk is
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.